Disclaimer

De informatie op deze website is alleen bedoeld ter algemene informatie. De informatie wordt aangeleverd door Bebeconfort. Hoewel wij proberen deze informatie actueel en correct te houden, geven wij geen verklaringen en garanties, uitdrukkelijk of impliciet, omtrent de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid voor enig doel van de website of de informatie, producten, diensten of bijbehorende afbeeldingen op de website. Derhalve is enig vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt strikt voor eigen risico.

Bebeconfort kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden voor verlies of schade, inclusief, maar niet beperkt tot, indirect of gevolgverlies of -schade, of wat voor verlies of schade dan ook voortkomend uit het verlies van gegevens of winstderving ten gevolge van, of in verband met, het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet worden beheerd door Bebeconfort. Wij hebben geen zeggenschap over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. De verwijzing naar een link houdt niet per se in dat wij deze aanbevelen of dat wij het eens zijn met de daarop geuite meningen.

We doen ons uiterste best om de website beschikbaar en goed werkend te houden. Bebeconfort aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor, en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor, tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website om technische redenen die buiten onze macht liggen.